18.10.2022

Volilni zbor svetovalnih delavk in delavcev

Po vseh volilnih opravilih, ki so bila v luči bližajočega se novembrskega 11. kongresa SVIZ izpeljana v minulih mesecih, oktobra potekajo še srečanja sekcij, ki so aktivne v našem sindikatu.

14.10.2022

Podpisan dogovor o plačah v javnem sektorju

Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali dogovor, ki zaposlenim prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste do vključno 50. plačnega razreda pa še poračun regresa za letni dopust.

14.10.2022

Sekcija šolskih knjižničarjev z novim vodstvom

Na sedežu sindikata je bil 13. oktobra v luči bližajočega se kongresa izveden volilni zbor Sekcije šolskih knjižničarjev.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

13.10.2022

Uskladitev premij KDPZ za javne uslužbence

Objavljamo informacijo o uskladitvi premij minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in povabilo k registraciji v spletno storitev e.Modra.

11.10.2022

Obvestila GO SVIZ (oktober 2022)

GO SVIZ izglasoval podpis dogovora, vlado pa pozval k urejanju vrednotenja delovnih mest v spodnjem delu plačne lestvice, o pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma, novi člani, športne igre in zadenje priprave na kongres SVIZ.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

10.10.2022

Športne igre SVIZ v mestu vrtnic

V Novi Gorici se je zbralo več kot sedemsto naših članic in članov z območnih odborov, ki jih ima sindikat po vsej Sloveniji, čez dan pa so se pomerili v dvanajstih športnih panogah in zaključni igri organizatorja.

06.10.2022

Pogled na izobraževanje in zaposlene

Letna poročila OECD in Eurydice prinašajo pomembne podatke o različnih vidikih vzgojno-izobraževalnih sistemov, ki predstavljajo tudi dobrodošle smernice oblikovalcem šolske politike.

Kriza izobraževanja

03.10.2022

Predsednica GO SVIZ in glavni tajnik sta na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom učiteljev opozorila na pomankanje pedagoškega kadra, preslabo vrednotenje dela, nespoštovanje poklica (in izpostavila odgovornost politike).

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

02.10.2022

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

e-Svizove novice

30.09.2022

Ob pogajanjih še o pozivu oblasti pred svetovnim dnevom učiteljev in volilnih zborih v sindikalnih konferencah, ki smo jih izpeljali v luči bližajočega se novembrskega kongresa našega sindikata.

Parafiran plačni dogovor, začetek pogajanj o delu stavkovnih zahtev

30.09.2022

Objavljamo informacije o vsebini parafiranega dogovora in pogajanjih z MIZŠ o naših stavkovnih zahtevah.

Svetovni dan učiteljev 2022

30.09.2022

Preobrazba izobraževanja: samo z učiteljicami in učitelji!

Popusti v Optiki Teržan

28.09.2022

SVIZ je z Optiko Teržan iz Celja sklenil dogovor o sodelovanju in popustih za članice in člane.

Začetek pogajanj o delu stavkovnih zahtev SVIZ

26.09.2022

Sindikat ob tem opozarja, da je stavka še vedno aktivna.

Šola med pandemijo covida-19

22.09.2022

Poročilo evropskega izobraževalnega omrežja Eurydice prinaša vpogled v to, kako je covid-19 vplival na organizacijo šolskega izobraževanja, in pregled ključnih odzivov evropskih izobraževalnih sistemov.

Še šesti volilni zbor

20.09.2022

Vodstvo za naslednje štiriletno mandatno obdobje 2022–2026 je dobila tudi Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih.

S spremembo konec brezplačne uporabe avtorskih del pri pouku?

19.09.2022

SVIZ skupaj s številnimi drugimi zainteresiranimi organizacijami nasprotuje predlagani noveli ZASP.

Razkrajanje informacijskega sistema na ARRS

15.09.2022

SVIZ in VSS vztrajata pri zahtevi, da mora biti raziskovalcem omogočen neoviran, neprekinjen in trajen dostop do arhiva tudi v bodoče, direktorja ARRS pa pozivata k odstopu.

Tudi predzadnji zbor uspešno izpeljan

15.09.2022

Novo vodstvo za mandat 2022–2026 dobila še SK visokega šolstva in znanosti.

Novo vodstvo dobila SK srednjih, višjih šol in dijaških domov

13.09.2022

Uspešno je bil izpeljan še četrti od šestih volilnih zborov sindikalnih konferenc.

Na polovici volilnih zborov

06.09.2022

Izpeljan tretji od šestih volilnih zborov. Tokrat so svoje vodstvo za mandat 2022–2026 izvolili zaupnice in zaupniki v predšolski vzgoji.

"Pod streho" še en volilni zbor

05.09.2022

Tokrat so novo vodstvo svoje sindikalne konference izvolili sindikalne zaupnice in zaupniki iz kulturnih organizacij.

Alarmi bi morali zvoniti že včeraj

31.08.2022

Pred začetkom novega šolskega leta SVIZ opozoril na položaj vzgoje in izobraževanja pri nas ter izpostavil pričakovanja in zahteve sindikata.

Obvestila GO SVIZ (avgust 2022)

30.08.2022

V pričakovanju pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma in o pogajanjih sindikatov JS z Vlado, spremembe pravilnika o napredovanju v nazive in o financiranju šole v naravi, volilni zbori, razpisa štipendij in subvencij ...

Začetek volilnih zborov sindikalnih konferenc

29.08.2022

Sindikalna konferenca SK osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami kot prva dobila novo vodstvo za mandat 2022–2026

SVIZ na ministrstvo poslal pripombe k predlogu pravilnika o napredovanju

12.08.2022

Sindikat nasprotuje nekaterim predlaganim spremembam in poziva k odložitvi njihove uveljavitve.

Obvestila GO SVIZ

25.07.2022

Javnim uslužbencem, ki so 9. marca letos sodelovali v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, za ta dan pripada nadomestilo plače. Dodajamo še informacijo o pogajanjih reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado RS.

Štipendije in subvencije SVIZ

15.07.2022

Do 30. septembra 2022 odprt razpis za štipendije, do 17. oktobra 2022 razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Šolski koledar 2022/23

13.07.2022

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2022/23.

Za prejšnjo sestavo svetov

12.07.2022

SVIZ ob obravnavi predloga zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki ga je v parlamentarni postopek vložil Inštitut 8. marec, ponavlja odločno podporo povrnitvi ureditve na področju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Obvestila GO SVIZ (junij 2022)

24.06.2022

Sindikati javnega sektorja vladi izpostavili prioritete, sestanek z ministrom za izobraževanje, o problematiki pedagogov v CUDV, pravnilnik o standardih in normativih, predkongresna opravila, razpis štipendij in subvencij, sklenjena dobrodelna akcija za Ukrajino ...

Iskanje rešitev za položaj pedagogov v CUDV-jih

21.06.2022

SVIZ in predstavnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo z novim državnim sekretarjem o problematiki zaposlenih.

Še drugič z zaupniki in zaupnicami

13.06.2022

V SVIZ smo ponovili izvedbo spoznavno-informativnega srečanja za drugo skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

Upokojeni članice in člani v Velenju

13.06.2022

Junij je mesec, v katerem Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ izpelje letno srečanje za nekdaj zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

Z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

07.06.2022

V SVIZ smo pripravili izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

V pričakovanju tvornega socialnega dialoga

30.05.2022

Konfederacija sindikatov javnega sektorja s pozitivno oceno koalicijskemu sporazumu. V njem so kot prioriteta izpostavljeni ukrepi, ki jih v svojih programskih dokumentih izpostavlja tudi KSJS.

SVIZ pristojne opozoril na kršitve pravic delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi

13.05.2022

V SVIZ-u že od leta 2020 zaznavamo kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je p...

Območni odbor SVIZ Celje v lastnih prostorih!

25.04.2022

Pomembna pridobitev pomeni tudi zavezo za vse sindikalne zaupnice in zaupnike ter članstvo v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, da še bolj aktivno pripomorejo k odličnemu delovanju območja.

Najmnožičnejša stavka doslej!

09.03.2022

Razžaljeni, ponižani in ignorirani: "S hrbtom obrnjeni sporočamo ministrici Kustečevi, da je našega potrpljenja konec. Stavkati nameravamo do izpolnitve upravičenih stavkovnih zahtev."

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.