Člani OO Ptuj

Zbor območnega OO SVIZ Ptuj sestavljajo vse sindikalne zaupnice in zaupniki z zavodov s področja območnega odbora.
 

Osnovne šole:
Branimir Komel- OŠ Breg- branimir62l@gmail.com
Mitja Vidovič- OŠ Cirkulane-Zavrč- mitja.vidovich@gmail.com
Nastja Bat- OŠ Cirkovce- nastja.bat@os-cirkovce.si
Majda Anzelc- OŠ dr. Franja Žgeča DORNAVA- anzelc.majda@gmail.com
Stanka Habjanič- OŠ Destrnik- Trnovska vas- stankahabjanic.sviz@gmail.com
Dragica Kosi- OŠ Hajdina- kosi.dragica65@gmail.com
Natalija Bukvič-  OŠ Juršinci- natalija_bukvic@yahoo.com
Suzana Vaupotič- OŠ Gorišnica- suzana.vau@gmail.com
Jana Jerenec- OŠ Borisa Kidriča Kidričevo- jana.jerenec@os-kidricevo.si
Matej Sužnik- OŠ Ljudski vrt Ptuj- matej.suznik@os-ljudskivrtptuj.si
Darja Milošič- OŠ Markovci- darja.frangez@gmail.com
Karmen Ivančič- OŠ Mladika- karmen.ivancic@mladika.si
Alenka Kandrič- OŠ Olge Meglič Ptuj- alenka.kandric@olgica.si
Mojca Pajek - OŠ Podlehnik- mojca.pajek@sola-podlehnik.si
Beno Repič - OŠ Videm pri Ptuju- beno.repic@gmail.com
Saša Peršoh- OŠ Žetale- sasa.persoh@sola-zetale.si
Tanja Kozar Stošič- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj- tanja.stosic@gmail.com
Anton Lah- OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj- anton.lah@guest.arnes.si
Andrejka Nemec  - OŠ Majšperk- nemec.andrejka@os-malsperk.si

Šolski center Ptuj:
Iris Mlakar- Elektro in računalniška šola- iris.mlakar@guest.arnes.si
Janja Šterbal Vindiš- Pokl. in teh. strojna šola- janja.sterbal@guest.arnes.si
Valerija Spiegl - Biotehniška šola- valerija.spiegl@guest.arnes.si
Silvija Javornik- Ekonomska šola- silvija.javornik@guest.arnes.si
Danilo Zupanič- Skupne službe ŠC Ptuj- danilo.zupanic@guest.arnes.si

Drugi zavodi:
Tanja Šafranko- Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava- tansaf71@gmail.com
Silvestra Emeršič- Dijaški dom Ptuj- silvestra.em@gmail.com
Brigita Podgoršek -  Gimnazija Ptuj- brigita.podgorsek@guest.arnes.si
Nataša Širovnik- Vrtec Ptuj- natasa.vindis@gmail.com