Kontakt

Območni odbor SVIZ Ptuj
Sedež območnega odbora
Potrčeva cesta 58, 2250 Ptuj
tel.: 041 363 873
e-pošta: oo.ptuj@sviz.si


Območni odbor SVIZ Ptuj  ima 1200 članov in članic s področja predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol, dijaškega doma, glasbene šole ter zavodov s področja kulture in visokega šolstva. Združuje  zavodov v občinah širšega ptujskega območja.
Območni odbor SVIZ Ptuj  vodi Majda Anzelc. Dvakrat na teden so za člane in članice organizirane uradne ure na sedežu sindikata na Potrčevi cesti 58 v Ptuju. Prav tako se člani lahko na sindikat oglasijo tudi po telefonu ali po elektronski pošti, informacije o novostih in aktivnostih pa si lahko preberejo na spletni strani OO SVIZ Ptuj.

Območni odbor SVIZ organizira delo sindikata na lokalni ravni in pomaga sindikalnim zaupnikom v zavodih pri njihovem delu. Članom pomaga z nasveti v primerih, ko so kršene pravice iz delovnega razmerja. V težjih primerih nudi članom pravno pomoč preko svizove pravne službe v Mariboru.
Poleg pravnega svetovanja nudi OO svojim članom tudi solidarnostne in povratne finančne pomoči, organizira cenejši nakup vstopnic za kopanje v ptujskih termah ter skrbi za kulturno in športno udejstvovanje svojih članov (obisk gledaliških predstav, izleti, smučarske tekme).
Vsako pomlad razdeli počitniške termine za letovanje v SVIZ-ovih stanovanjih, članom, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, pa pomaga s kreditiranjem in subvencioniranjem študija.
V zadnjem času si prizadeva pridobiti čim več ugodnosti na SVIZ-ovo člansko izkaznico.

OO SVIZ Ptuj ima v organih upravljanja sindikata dve predstavnici v GO in sicer predsednico Karmen Ivančič in podpredsednico Silvijo Javornik.