Nadzorni odbor OO

Članice in člani Nadzornega odbora OO Ptuj:
- Simona Lozinšek (OŠ Ljudski vrt Ptuj)- predsednica
- Boštjan Kozel (OŠ Olge Meglič Ptuj)
- Milovan Milunič (OŠ Markovci)

Nadzorni odbor območnega odbora skrbi za:
- nadzor nad finančno-materialno poslovanjem OO in njegovih organov,
- nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
- o svojih ugotovitvah poroča NO SVIZ-a,
- o svojih ugotovitvah poroča OO najmanj enkrat na leto pri - obravnavi finančnega poročila za preteklo koledarsko leto,
- ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic območnega odbora.